Çelik - benimle kal


Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanýmazsýn
Kimsenin ismini bilmezsin hiç bilmezsin
Kimseye bakmazsýn ama, gözlerime bir kez baktýn
Onda da aþýk oldum zaten
Bir daha baksan
Anlayacaksýn ama yapmazsýn

Beni dinlemezsen sevgimi nasýl bileceksin
Gönlümdeki ateþi, nasýl ölçüp biçeceksin
Aþksýz geçmiþ bir ömrü, hiç yaþanmamýþ say

Doyasýya sevilmeden, burdan nasýl göçeceksin
Hiç kimseyi kayýrmazsýn, kimseciklerin hakkýný
Hiç kimselere yedirmezsin
Yedirmezsin iltimas yapmazsýn ama, bana bir kez
Torpil yaptýn, sana o gün sarýldým zaten
Ýþte o gün sen de sarýlsan, anlayacaksýn ama
Yapmazsýn

Эта настройка позволяет добавлять в твиты информацию о местоположении, например название города и точные координаты, на веб-сайте и в сторонних приложениях. Вы можете удалить сведения о местоположении из своих твитов в любое время. Подробнее


Çelik - Benimle KalÇelik - Benimle KalÇelik - Benimle KalÇelik - Benimle Kal

fa.ecukes.infoff.ecukes.info